MAD: Master of Design

Fullfører i desse dagar ein mastergrad i design ved Fakultet for kunst, musikk og design (UiB). Prosjektet mitt handlar om å skape eit deltakande verktøy for refleksjon rundt kropp- og utsjånadfokusert massekommunikasjon. I prosjektet samarbeider eg med linja for media og kommunikasjon på Laksevåg vidaregåande skule.

Her er nokre interessante liknar om temaet:

The Century of the Self

Finn Skårderud om kroppen

The Guardian: Susie Orbach